Najbolja motivacija za dijetu:

Autor mtj | 28 Jan, 2021, 11:25
Najbolja motivacija za dijetu:

 

...   I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. (Al-A'raf, 31) Prijevod značenja Kur'ana
 

Prva obaveza u islamu

Autor mtj | 24 Jan, 2021, 17:39

Audio video: Prva obaveza u islamu 

predavač: Mr. Amir Smajic

 

 https://youtu.be/RVc-6FeQZRc

 

 

 

Stop ovisnosti o internetu i mobitelu

Autor mtj | 23 Jan, 2021, 00:09

Stop ovisnosti o internetu i mobitelu. Rasporedi sebi vrijeme korištenja interneta i mobitela. Danas smo nesvjesno robovi mobitela. Uzmi sa interneta korisno a ostalo zanemari. Posveti se više knjigama. Pogledaj oko sebe svoju porodicu, prijatelje. Pogledaj posao. Imaj cilj. Imaj fokus.